Handelsbetingelser

Definitioner

Aftalens parter

“Køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Ecovik afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Ecovik” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation

Ecovik oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Ecovik via info@ecovik.com

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på Ecovik er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Ecovik udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Ecovik om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Ecovik er først indgået, når Ecovik ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling

ecovik.com kan der betales medDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, JCB og American Express. Ecovik Webshop tillægger ikke gebyr på betalingskort. Ecovik sørger for, at du kan handle trygt og sikkert, da overførslen af betalingsoplysninger er krypteret. Hos Helsemin.dk anvendes SSL-kryptering fra GoDaddy.com, som giver en meget stor sikkerhed for, at fortrolige oplysninger ikke kan opsnappes af trediepart.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgår fra Ecovik. Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation

Ecovik yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til Ecovik i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Ecovik inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Ecovik har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Ecovik kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Ecovik.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Ecovik kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Ecovik afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Meddeler Kunden Ecovik t Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Ecovik det modtagne beløb. Kunden betaler selv returfragten. Kunden har herefter 14 dage til at returnere ordren til Ecovik.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Nord – ikke alternative pakke distributører. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer

Ecovik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Levering

Vi leverer normalt inden for 2-4 hverdage i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Der er fragtfri levering til fastlandet og brofaste øer i Danmark.

For levering til EU er det muligt ved køb for min. 800 kr. Til EU leveres normalt inden for 3-5 hverdage. 

For levering uden for EU er det muligt ved køb for min. 2000 kr. Udenfor EU  leveres normalt inden for 7-21 hverdage.

Misbrug

Misbrug af Ecovik medføre til politianmeldelse.